Padezi za srpski jezik

Sklovski, Uskrsnuce Reci - PDF Free Download

Ion Creangă, Amintiri din copilărie SelecŃie din literatura română contemporană Antoine de Saint-Exupery, Micul prinŃ Analiza textului Stabilirea contactului direct cu operele literare şi descoperirea mijloacelor de limbă şi stil cu ajutorul cărora sunt realizate imaginile artistice.

cancer coccis simptome

Aprecierea expresiilor idiomatice, sensului propriu şi figurat al cuvântului. Formarea unor opinii personale despre opera analizată.

enterobius vermicularis behandeling top 10 virusi

Identificarea noŃiunilor de teorie literară. Pregătirea elevilor pentru analiza padezi za srpski jezik a textului literar: cercetarea valorilor determinate, argumentarea impresiilor, observarea şi concluzia datelor. Redarea textelor epice: observarea cauzei consecutive a legăturii motivelor poetice şi funcŃia lor, desfăşurarea lentă sau dinamică a acŃiunii şi compoziŃia.

padezi za srpski jezik

Introducerea padezi za srpski jezik analiza completă a operei literare: personajele dialogul, monologul, trăsături de caracter, procedeetematica compoziŃia tematicii, tema principală, teme secundareideea şi descrierea starea psihologică, situaŃii dramatice, atmosfera, peisajul. Abordarea poeziilor lirice: analiza motivelor relaŃiile reciproce şi contopirea în imagini poetice.

Imaginile poetice, elementele de limbaj şi stilul poetic.

padezi za srpski jezik

Abordarea operelor dramatice: îndrumarea elevilor în analiza elementelor esenŃiale dialog, monolog, acŃiune dramatică, personaje. Asemănările şi deosebirile dintre operele lirice şi epice. NoŃiuni literare Actualizarea noŃiunilor literare din anii precedenŃi. Specii literare: Pastelul.

padezi za srpski jezik

Informațiiimportante