Ciuperci jibou

ciuperci jibou

paraziti intestinali la adulti tratament

Localizare[ ciuperci jibou modificare sursă ] Aria naturală protejată se află în partea central-estică a județului Sălaj, la 10 ciuperci jibou. Descriere[ modificare modificare sursă ] Rezervația naturală Grădina Zmeilor a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.

ciuperci jibou cancerul de san factori de risc

Formațiunile geologice atribuite perioadei holocenului alcătuite din gresii de culoare cenușiu-gălbuie cu intercalații de microconglomerates-au format prin acțiunile repetate ale aerului îngheț-dezgheț, vânt, temperaturăapei spălare, șiroire și a proceselor gravitaționale prăbușiri, surpări desfășurate de-a lungul timpului [5]. Biodiversitate[ modificare ciuperci jibou sursă ] Ciuperci jibou lemnoasă a rezervației este constituită din arbori și arbusticu specii de: carpen Carpinus betulusfag Fagus silvaticastejar Quercus roburcer Quercus cerristei pucios Tilia cordatafrasin Fraxinus excelsiorplop tremurător Populus tremulaalun Corylus avellanasânger Cornus sanguineacorn Cornus maslemnul câinelui Ligustrum vulgarepăducel Crataegus monogynamur Rubus fruticosusmăceș Rosa canina.

Informațiiimportante