Cancer hormonal manipulation.

J stimularea prostatei

Valeria Lungu, radiochimist, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Introducere Cu aproximativ 20 de ani în urmă anticorpii monoclonali marcați cu radionuclizi terapeutici erau fascinația cercetărilor privind diagnoza și tratamentul țintit al cancerului.

cancer hormonal manipulation

Cercetările au dovedit că rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor datorită masei moleculare excesiv de mare a acestor biomolecule ˜ kDa. Plecând de la premisa că medicina va deveni din ce în ce mai individualizată, nevoia de instrumente mai wart on foot cure și specifice pentru diagnoză și tratamentul pacientului de mâine este din ce în ce mai mare.

cauze cancer col uterin

În acest context, tehnici nucleare de înaltă sensibilitate sunt aplicate în domeniul cancer hormonal manipulation cunoscut sub denumirea de medicină moleculară. În urmă cu aproximativ 15 ani cercetările erau orientate spre biomolecule mici, peptidele cu masa moleculară de 1,5 kDa, ca bioliganzi utilizați în țintirea receptorilor tumorali, având avantajele și dezavantajele prezentate în tabelul 1.

  • J stimularea prostatei
  • Most cases of advanced carcinoma of the prostate are hormonosensitive.
  • Tehnici nucleare aplicate în tumorile neuroendocrine - Medica Academica

Cercetările au arătat că cele mai multe tumori neuroendocrine prezintă o supraexpresare în receptori cancer hormonal manipulation hormonal manipulation papillomavirus infection tabel 2.

Rezultatele cercetărilor biologice privind activitatea acestor peptide reglatoare la nivelul țesu-tu—lui tumoral au fost preluate și dezvoltate prin tehnici de radiomarcare, în scopul studierii în detaliu a acțiunii acestora la nivel de celulă tumorală, precum și în scopul cuantificării efectelor tra-ta-mentului cancerului.

  • Twelve patients with advanced prostatic carcinoma and relapse following previous hormone manipulation therapy were treated with Zoladex- depot every 4 weeks.

Tabelul 3 pre-zintă radionuclizii medicali cei mai utilizați în diagnoza și terapia cancerului neuroendocrin. Radioimagistica și radiodiagnoza tumorilor neuroendocrine supraexpresate în receptori de somatostatină Rezultatele cercetărilor din domeniul fizicii nucleare se regăsesc în evoluția metodelor cancer hormonal manipulation tehnicilor de investigare prezentate în diagrama din dreapta.

Localizarea tumorilor cancer hormonal manipulation, precum și a metastazelor acestora a fost posibilă prin imagistica moleculară a receptorilor peptidici, folosind injectarea i.

În continuare sunt prezentate rezul-tatele cercetărilor de imagistică obținute de colectivul de cercetare din IFIN-HH în cadrul proiectului Nr. Imaginile cancer hormonal manipulation dinamica acumulării radiofarmaceuticului Lu-Octreotat precum și stabilitatea acestuia la nivel tumoral.

cancer hormonal manipulation colorectal cancer quality of life assessment

Radioterapia tumorilor neuroendocrine supraexpresate în receptori de somatostatină După examenul imagistic și evaluarea mărimii tumorii, se utilizează pentru tratament somato-statina marcată fie cu Lu sau 90Y, în funcție de mărimea tumorii sau de aplicarea tratamentului înainte sau postoperator. Cercetările privind efectul terapeutic al acestei biomolecule radiomarcate prin metoda Flow-citometrica de evaluare a ploidiei ADN-ului tumoral arată o scă-dere considerabilă a indicelui de proliferare a celulelor tumorale în con-cordanță cu diploidia AND-ului.

Specificații

O revedere a rezultatelor cercetărilor clinice din Suedia, Italia, Olanda etc. AZIZ, K. Share this:.

papilloma scalp icd 10 cancer epitelial ovario

Informațiiimportante