Rectal cancer nice guidelines.

rectal cancer nice guidelines

Conform recomandărilor făcute de ASGE 41 tatuarea se face prin injectare cu acul endoscopic introdus prin canalul de lucru al endoscopului. Injectarea trebuie făcută în submucoasă, fără a depăşi musculara propria pentru că altfel colorantul se poate împrăştia în peritoneu.

rectal cancer nice guidelines helmintox tunisie

Pentru a evita injectarea transmurală se poate folosi, înainte de injectarea colorantului, o soluţie papilloma rectal cancer nice guidelines superficiale pentru formarea papulei şi apoi injectarea de agent de tatuaj. Pentru colon, în mod special, nu se poate preciza dacă leziunea respectiv tatuajul se află pe partea mezenterică sau retroperitoneală, de aceea este recomandat să se injecteze în patru puncte cardinale pentru a fi uşor de recunoscut şi localizat de către chirurg 42, Tipurile de agenţi de tatuaj folosite pot fi pe bază de carbon, tuş de India, verde indocianin, albastru de metil, albastru de toluidină, indigo carmin, hematoxilin-eozină.

Principala provocare în realizarea tatuajului este menţinerea coloraţiei pentru timp mai lung, deoarece majoritatea coloranţilor sunt reabsorbiţi şi dispar în 24 de ore de la injectare.

Numai primele 3 variante - suspensia fină de particule de carbon, tuşul de India şi verdele indocianin s-au dovedit a rezista mai mult de 24 de ore, însă FDA a aprobat utilizarea în practică numai a produsului pe bază de carbon - Spot®. Pentru Spot® au fost descrise tatuaje vizbile între 3 luni până 12 luni de la momentul injectării.

Dintre toate, Spot®-ul pare cel mai sigur, cu mai puţine reacţii adverse atât locale, cât şi pe termen lung. Printre reacţiile adverse ale coloranţilor de tatuaj sunt descrise: inflamaţie locală, febră, duerere abdominală, peritonită localizată în cazuri foarte rare 44,45,46, Cromoendoscopia presupune, deci, aplicarea topică de coloranţi sau pigmenţi pentru a îmbunătăţi şi rafina diagnosticul endoscopic, prin localizarea, delimitarea şi definirea caracteristicilor de leziune.

[Antibiotic prophylaxis in surgery for colorectal cancer].

Deşi cromoendoscopia este uşor de efectuat, ieftină şi la îndemână, endoscopiştii nu primesc instruire adecvată în efectuarea metodelor cromoendoscopice şi pot apărea, astfel, erori de tehnică sau interpretare, iar în unele cazuri cum ar fi pancromoendoscopia este o metodă mare consumatoare de timp 9.

Nu există standardizare pentru interpretarea diverselor tipuri de coloraţii, deşi există unele clasificări aşa cum este clasificarea Kudo. Cromoendoscopia virtuală Cromoendoscopia virtuală cuprinde acele tehnologii ce permit, din aparatura de rectal cancer nice guidelines, prin modificarea luminii albe a endoscoapelor standard, o mai bună vizualizare a arhitecturii mucoasei tractului digestiv la nivelul suprafeţei şi, de asemenea, rectal cancer nice guidelines vizualizarea reţelei capilare de la acest nivel.

Exista 3 sisteme rectal cancer nice guidelines s-au dezvoltat în mod diferit, toate având drept scop reducerea cantităţii de lumină roşie şi îngustarea benzii de lumină cu lumină albastră şi verde.

Revista Societatii de Medicina Interna

Cromoendoscopia virtuală a fost dezvoltată ca o potenţială alternativă a cromoendoscopiei clasice cu coloranţi şi este o tehnică ce ajustează caracteristicile spectroscopice ale sistemelor videoendoscopice printr-un proces de iluminare secvenţială roşu-verde-albastru, modificând sursa convenţională de lumină albă fie cu filtre speciale pentru lumină de culoare roşie-verde-albastră sau printr-un software special.

După ce ţesutul este iluminat, culorile roşu, verde şi albastru reflectate sunt captate secvenţial de un dispozitiv cu cuplaj de sarcină monocromatic situat la capătul distal al endoscopului şi transmise catre un procesor video 49, NBI are la bază principii de fizică optică: adâncimea de penetrare a luminii este direct proporţională cu lungimea de undă. Astfel, lumina albastră cu lungime de undă mai mică decât lumina roşie penetrează numai superficial, în timp ce lumina roşie poate ajunge până în straturi mai rectal cancer nice guidelines FICE®, pe de altă parte, nu are la bază utilizarea de filtre de lumină, aşa cum are NBI, însă pe baza unei tehnologii multibandă, se foloseşte un software ce prelucrează un algoritm de estimare spectrală în procesarea imaginii.

Tehnologia dezvoltată de Pentax®, respectiv i-Scan are la bază un modul de prelucrare a imaginii endoscopice prin contrast digital Vizualizarea în sistem de cromoendoscopie virtuală poate fi activată sau dezactivată manual, la nevoie, în timp real, în timpul examinării endoscopice standard.

hpv natural therapy foot wart dermatologist or podiatrist

Videoendoscoapele disponibile actuale permit schimbarea relativ rapidă între vizualizarea cu lumină albă standard sau modul NBI, FICE, i-SCAN prin acţionarea unui buton de pe mânerul endoscopului, tastatură sau sursa de lumină.

Însă interpretarea imaginilor necesită acomodarea cu rectal cancer nice guidelines şi învăţarea caracteristicilor de imagine Imaginea obţinută evidenţiază caracteristici de suprafaţă ale mucoasei cu reliefarea, prin contrast cu vascularizaţia, a deschiderilor glandulare mucosale specifice.

Hemoglobina de la nivel capilar captează optim lumina albastră cu lungimea de undă de nm, iar structurile cu conţinut crescut de hemoglobină, cum sunt vasele, care absorb lumina albastră, apar mai închise la culoare şi, astfel, oferă suport de contrast pentru mucoasa înconjurătoare Rectal cancer nice guidelines ale cromoendoscopiei vierme animal x Cromoendoscopia virtuală a fost aplicată în definirea şi caracterizarea leziunilor esofagiene din esofagul Barrett sau esofagita de reflux şi pentru a evidenţia leziuni neoplazice gastrice ori colonice sau pentru bolile inflamatorii intestinale.

Lipsa de unificare printr-un sistem de clasificare standardizată a leziunilor nu a validat examinarea de rutină, deşi pentru examinarea şi descrierea afectării mucoasei din esofagul Barrett au fost elaborate 3 sisteme de clasificare în explorarea imagistică cu NBI - Kansas, Amsterdam și Nottingham concordante 53, În ceea ce priveşte polipii colonici, evaluarea cu NBI poate ajuta la discriminarea tipurilor de polipi pe baza caracteristicilor vascularizaţiei şi a modelului de deschideri glandulare, însă există variabilitate între observatori O metaanaliză a 7 studii randomizate, realizată în de Lotte Dinesen a avut drept concluzii faptul că examinarea NBI nu a îmbunătăţit rata de detecţie a polipilor colonici, nu au fost descrise nici diferenţe între ratele de detecţie a carcinoamele colonice prin examinarea cu lumina standard albă sau NBI, însă s-a dovedit a fi utilă în descrierea caracteristicilor polipilor Pentru polipii colonici s-a propus o clasificare internaţională - NICE tabelul 7.

Într-unul dintre cele mai recente studii publicate de B. Tabelul 2. Clasificarea NICE pentru examinarea cu NBI a polipilor colonici modificat după Nana Haysni 56 Utilizarea tehnicilor de cromoendoscopie virtuală are profil de siguranţă bun şi nu au fost raportate complicaţii sau efecte adverse care sa poată fi imputate acestei tehnici 49, Rectal cancer rectal cancer nice guidelines guidelines cu autofluorescenţă Formarea de imagini prin autofluorescenţă are ca punct de plecare detectarea flurescenţei naturale a ţesuturilor, emisă de molecule componente tisulare Principalele interacţiuni între lumină şi ţesut sunt reflexia şi absorbţia, însă o parte din excitaţia luminoasă îşi poate schimba lungimea de undă în urma interacţiunii cu ţesutul.

Acestă modificare a lungimii de undă stă la baza autofluorescenţei tisulare.

Theodor Billroth (1829-1894)

La absorbţia luminii într-un ţesut participă particule cromofore - ce absorb fotoni fără a emite fluorescent. Absorbţia este strâns legată de lungimea de undă a luminii emise, iar pentru lumina albă, având lungime de undă între rectal cancer nice rectal cancer nice guidelines, unul dintre cromoforii din ţesutul digestiv este hemoglobina Pe de altă parte colagenul, porfirinele şi flavinele conţin particule fluorofore ce emit fluorescent - lumină cu o lungime de undă mai mare decât lumina stimul de obicei ultraviolet sau albastru 60Detectarea selectivă pentru analiză a luminii fluorescente se face prin detectarea diferenţei de lungime de undă între cele 2 lumini - emisă şi captată Endoscopia cu autofluorescenţă se bazează pe detectarea în timp real a fluorescenţei naturale a ţesuturilor Rectal cancer nice guidelines există diferenţe structurale între diversele tipuri de ţesuturi, există diferenţe şi în emisia fluorescentă a acestora.

que es cancer cervical wart treatment foot

Metodele de realizare sunt spectroscopia endoscopică laser indusă, care foloseşte mini-sonde introduse pe canalul de lucru al endoscopului fiabilitate scăzută sau fluorescenţa endoscopică indusă rectal cancer nice guidelines lumină Modul de autofluorescenţă este activat de pe papilloma sotto occhio endoscopului, iar diferenţele de autofluorescenţă între ţesutul normal şi cel neoplazic sunt detectate printr-un dispozitiv cu cuplaj de sarcină şi expuse în culori diferite pe ecran, verde sau magenta 63, Scopul endoscopiei prin autofluorescenţă este să ajute la detectarea leziunilor neoplazice 62, Aplicaţii ale endoscopiei cu autofluorescenţă În ceea ce priveşte esofagul Barrett, endoscopia cu autofluorescenţă pare a fi o metodă sensibilă, dar cu specificitate slabă pentru discriminarea displaziei de grad înalt şi carcinom precoce 62, Într-un studiu efectuat pe 67 de pacienţi, publicat înMoriichi consideră că în privinţa polipilor colonici examinarea endoscopică cu autofluorescenţă poate fi utilă în discriminarea rectal cancer nice guidelines acestora.

Pe de altă parte, în comunicarea publicată recent, ESGE găseşte ca fiind rezultate contrare şi echivoce studiile privind utilizarea endoscopiei cu fluorescenţă în detectarea neoplaziei colorectale la pacienţii cu risc şi nu face recomandări privind folosirea acesteia pentru detectarea neoplaziei colonice la pacienţii aflați la risc standard, cei cu FAP sau sindrom Lynch Tomografia prin coerenţă optică Tomografia prin coerenţă optică este o metodă imagistică non invazivă ce permite obţinerea de imagini de microstructură tisulară, tot pe baza legilor fizicii, folosindu-se de modificările indicilor de refracţie a luminii, respectiv de reflectivitatea luminii la nivel de ţesut Are la bază acelaşi principiu de fizică cum are şi ecografia, dar se bazează pe folosirea undelor de lumină, spre deosebire de ecografie ce foloseşte undele acustice 66,67, Însă pentru că foloseşte o lumină cu lungime de undă scurtată, se obţine o acurateţe mai mare a imaginii faţă de ecografie, cu rezoluţie rectal cancer nice guidelines bună de aproximativ 10 ori Măsurarea reîntoarcerii undelor se face prin interferometrie de joasă coerenţă.

Examinarea prin tomografie de coerenţă optică se foloseşte în domeniul oftalmologiei de mult timp şi, după cum descrie McLaughlin, modalităţile de realizare a acestei examinări în corpul uman au fost fie intravascular, introducere pe bază de ac sau endoscopic 70, Realizarea din punct de vedere tehnic pentru aplicarea acestei metode în gastroenterologie s-a făcut prin crearea de catetere sau minisonde, care se introduc pe canalul de lucru al endoscoapelor.

Colon Cancer Screening Guidelines

Asemănător sondelor de ecoendoscopie există sonde liniare şi radiale, însă spre deosebire de examinarea ecografică nu este necesară interpunerea de lichid sau contactul cu suprafaţa de examinat. Caracteristicile de imagine sunt influenţate de fenomenul de difuzie a luminii în ţesut şi, de aceea, adâncimea de examinare este limitată la mm Pe de altă parte, rezoluţia este la nivel de microni, între microni şi oferă o imagine în timp real, întrucât scanează 4 imagini într-o secundă.

Rectal cancer nice guidelines prin coerenţă optică îşi poate găsi aplicaţii în esofagul Barrett Cu ajutorul tomografiei de coerenţă optică se pot vedea structurile mucoasei colonice prin diferenţele de difuziune a luminii - în timp ce submucoasa şi rectal cancer nice guidelines seroasei au o capacitate mare de difuzie, musculara propria este slab dispersantă a lumnii.

He obtained his medical degree from Berlin in and became assistant to Bernhard von Langenbech in He is regarded by many as the leading German surge on of late 19th century. As well an outstanding surgical technician he was able to bring experimental medicine to clinical practice. He had radical ideas for the time rectal cancer nice guidelines surgical training advocating a prolonged surgical apprenticeship on completion of medical studies consisting of preliminary work in hospitals followed by performing operations on cadavers and experimental animals.

Se reliefează, astfel, prin contrast între straturi, modelul deschiderilor glandulare, asemănător oarecum formării imaginii în ecoendoscopie Aspectul de adenom sau adenocarcinom sau caracteristici ale mucoasei colonice afectate în bolile inflamatorii intestinale rectal cancer nice guidelines fost descrise în cateva studii pilot, fără a exista o validare sau o unificare a datelor Într-un alt studiu au fost descrise trăsături diferite pentru polipul hiperplastic şi adenomatos.

În timp ce polipul hiperplastic a fost descris cu o reflectivitate a undelor asemănătoare parazi?ii poezii pentru pere?i mucoasa din jur normală şi relativă uniformitate structurală, polipul adenomatos a prezentat o scădere a reflectivităţii şi structură mai dezordonată ESGE consideră tomografia de coerenţă optică o tehnică aflată încă în curs de dezvoltare şi nu face nicio recomandare pentru utilizarea acestei metode în practica curentă.

Astfel, tomografia prin coerenţă optică ramâne ca obiect cancerul mamar metastatic noi cercetări în viitor, ASGE considerând-o promiţătoare Endoscopia cu magnificaţie Endoscoapele cu magnificaţie sunt asemănătoare endoscoapelor standard, obişnuite, însă endoscoapele cu magnificaţie permit vizualizarea amănunţită a mucoasei de examinat, deoarece sunt dotate cu un mecanism de mărire a imaginilor de la 1,5 până la 48 de ori, fără a pierde din calitatea imaginii Rezoluţia este legată de densitatea de pixeli a imaginii şi, în timp ce endoscopia standard oferă imagini cu o densitate de Un capişon este plasat la capătul rectal cancer nice guidelines al endoscopului pentru a ajuta la obţinerea unei poziţii mai stabile pe suprafaţa mucoasei de examinat, deoarece motilitatea tractului digestiv, mişcările respiratorii sau bătăile cardice pot duce la dificultatea meţinerii unei poziţii fixe faţă de mucoasă.

hpv virus causes cervical cancer

Magnificaţia poate releva detalii fine rectal cancer nice guidelines mucoasei, însă pattern-ul mucosal este mai bine evidenţiat cu ajutorul cromoendoscopiei al agenţilor de contrast Endoscopia cu magnificaţie îşi găseşte locul în explorarea mucoasei la nivelul tuturor segmentelor digestive.

Pentru diagnosticul rectal cancer nice guidelines Barrett, datele rezultate în urma unor studii sugerează că utilizarea endoscopiei cu magnificaţie îmbunătăţeşte depistarea metaplaziei intestinale, displaziei, permite obţinerea de biopsii ţintite 79, 80, Totuşi, sunt necesare cercetări ulterioare, deoarece nu există încă o bună corelare interobservatori şi lipsa de standardizare duce la întârzierea aplicării de rutină pentru diagnosticul esofagului Rectal cancer nice guidelines Rezultatele raportate în literatură arată o experienţă mai scăzută în ceea ce priveşte stomacul sau intestinul subţire şi lipsa standardizării.

ÎnKudo a descris cu ajutorul endoscopului cu magnificaţie după o metodă de cromoendoscopie modele de deschideri criptale ale glandelor mucoasei colonice şi le-a corelat cu examenul histopatologic.

Нетрудно понять его, - добавила Николь. - Но он просто обожает тебя, даже если вы никогда не могли по-настоящему. - Ох, Николь, - взволновалась Эпонина. - Не думай, что я не хотела, я так мечтала об .

În urma acestui studiu a fost elaborată clasificarea Kudo, care a deschis drumul pentru asocieri ulterioare între trăsăturile histopatologice ale leziunilor neoplazice şi imagini obţinute prin tehnici de înaltă performanţă imagistică 92,

Informațiiimportante