Rectal cancer keyhole surgery, Actualităţi Terapeutice Şi Prognostice În Cancerul Colo-rectal

Descriere anatomică generală Anatomie chirurgicală Noţiuni de fiziologie şi consecinţele exerezelor colo-rectale Morfopatologia cancerului colo-rectal Căile de diseminare ale cancerului colo-rectal Diagnosticul cancerului colo-rectal precoce incipient Diagnosticul cancerului colo-rectal avansat manifest Diagnosticul clinic al cancerului colo-rectal Diagnosticul paraclinic al cancerului colo-rectal Tratamentul chirurgical Tipuri de operaţii în neoplasmul de colon Tipuri de operaţii în neoplasmul rectal Atitudinea faţă de metastazele hepatice Tratamentul laparoscopic al CCR Tratamentul complementar—adjuvant şi neoadjuvant.

Necesitatea studierii, depistării rectal cancer keyhole surgery profilaxiei CCR rămîne incontestabil o importantă problemă de sănătate publică. Deceniul a fost pentru CCR deceniul depistării şi prevenţiei, iar deceniul reprezintă perioada aplicării noilor concepte diagnostice şi terapeutice.

Progresele însemnate în cunoaşterea carcinogenezei şi istoriei naturale a CCR, îndeosebi stabilirea filiaţiei polip-cancer şi a timpului necesar acestei tranziţii, constituie premise importante pentru o nouă abordare a diagnosticului. Mai mult, identificarea unui procent însemnat de cancere în care este implicată transmiterea genetică, face posibilă delimitarea populaţiei cu risc şi abordarea specifică a acesteia.

_Теперь сомнений не оставалось: другого источника подобного звука просто, не могло существовать_.

Diagnosticul şi depistarea precoce a CCR constituie unul din obiectivele majore ale activităţii medicului şi trebuie să devină o prioritate şi pentru sistemul de sănătate. Screeningul presupune identificarea cancerului inaintea apariţiei semnelor clinice ale bolii prin aplicarea unui test medical populaţiei asimptomatice. Atunci când devin simptomatice, cancerele de colon şi rect sunt avansate din punct de vedere morfologic. Aceasta înseamnă că procesul de diagnostic trebuie demarat înainte de apariţia simptomelor, prin ceea ce se înţelege şi cunoaşte sub numele de screening.

Această perioadă corespunde în general fazei de cancer precoce, de transformare a unui rectal cancer keyhole surgery adenomatos în cancer şi în care histologic leziunea a depăşit submucoasa. În acest context se apreciază că diagnosticul de CCR este realizat cel mai adesea în stadii avansate, când amploarea leziunii şi sediul acesteia se identifică ca principale elemente la care se raportează exprimarea simptomatică a afecţiunii, iar histologic leziunea invazivă depăşeşte submucoasa.

Dacă principiile tratamentului chirurgical şi elementele rectal cancer keyhole surgery tehnică nu au suferit modificări semnificative în ultimii ani, ceea ce s-a schimbat se referă la tactică, în sensul abordării diferitelor cazuri complicate, abordare bazată în primul rând pe progresele înregistrate în terapia intensivă, atât de necesară acestor bolnavi.

În ultimul deceniu, chirurgia laparoscopică a pătruns şi în abordul CCR. Dezvoltarea acestei metode rectal cancer keyhole surgery condus la wart treatment home ei în efectuarea recto-colectomiilor, atât pentru leziuni benigne, cât şi pentru neoplasme. În prognosticul bolnavilor cu CCR sunt implicaţi numeroşi factori cum ar fi: tipul histologic de cancer, mărimea, localizarea, gradul de invazie tumorală, metastazarea loco- regională numărul ganglionilor interesaţicât şi în alte organe.

Pentru îmbunătăţirea prognosticului în CCR, cercetarea fundamentală genetică şi moleculară, alături de screeningul colo-rectal şi practicarea pe scară largă a tehnicilor noninvazive colonoscopie virtualăsunt câteva din direcţiile noi sau rectal cancer keyhole surgery noi care trebuie dezvoltate. Mai întâi, este vorba de incidenţa şi prevalenţa apreciabilă a acestei localizări a bolii canceroase, chiar dacă numărul absolut şi relativ al pacienţilor pare a fi în scădere. Astfel, dacă în urmă cu numai câţiva ani numărul estimat de cazuri de cancer colo-rectal în SUA era de Mai interesantă pare a fi reducerea deceselor de la Cu toată scăderea morbidităţii şi mortalităţii, CCR rămâne unul dintre cele mai frecvente cancere în rectal cancer keyhole surgery actual, fiind plasat pe locul 3 între malignităţi, după cancerul pulmonar şi cel de sân.

Acest imperativ transferă însă diagnosticul din stadiul de cancer avansat, cu 4 expresie clinică bine definită, în stadiul de cancer incipient precoce, eventualitate în care pacientul este asimptomatic.

Screening-ul cancerului colo-rectal este definit ca o metodă eficientă, simplă şi necostisitoare ce se aplică unui număr mare de persoane asimptomatice, fără neoplazie. Orice discomfort colo-rectal la un vârstnic trebuie supravegheat clinic, radiologic şi endoscopic prin examinări repetate, chiar dacă primele explorări sunt negative. În faţa oricărui bolnav trecut de 40 de ani, care acuză modificări recente ale tranzitului intestinal de tipul constipaţiei, alternând eventual cu diareea, sindrom dispeptic fără explicaţie aparentă sau prezintă semne clinice de anemie, trebuie să ne gândim la eventualitatea cancerului colo- rectal.

Diagnosticul clinic coroborat cu explorările paraclinice, imagistice și mai nou cele genetice, concură la abordarea unei strategii corecte de tratament și la un prognostic bun în această afecțiune. Tratamentul chirurgical presupne respectarea unor principii care rectal cancer keyhole surgery caracterul de radicalitate al intervenţiilor practicate prin rezultatelor lor, apeciate în timp, acestea se dovedesc a fi real radicale sau doar cu intenţie de radicalitate.

Termenul de rezecţie curativă trebuie să se bazeze pe confirmare chirurgicală şi histologică ale exciziei complete tumorale. Dezvoltarea acestei metode a condus la utilizarea ei şi în efectuarea recto-colectomiilor, atât pentru leziuni benigne, cât şi pentru neoplasme.

  • Actualităţi Terapeutice Şi Prognostice În Cancerul Colo-rectal
  • 16 Best Surgery images | Medical, Surgical tech, Surgical nursing
  • Tumore da papilloma virus sintomi
  • Relacao hpv e cancer de colo de utero
  • Papilomatosis bovina agente causal
  • Clostridium botulinum toxine

Tratamentul complementar neoadjuvant completează actul chirurgical şi se compune din radioterapie, polichimioterapie, imunoterapie şi alte metode care nu au intrat încă în uzul curent terapia genică.

Scopul cercetării a fost evidenţierea particularităţilor epidemiologice, clinice, de tratament, evolutive şi prognostice ale acestui tip de cancer. În multe comunităţi umane această boală înseamnă condamnarea la moarte.

rectal cancer keyhole surgery cancerul mamar este ereditar

În majoritatea ţărilor, populaţia este insuficient informată despre curabilitatea diferitelor forme de cancer, apărând astfel programe naţionale de sănătate, care includ depistarea organizată a unor cancere incipiente într-o populaţie expusă riscului.

Cancerul de colo-rectal rămâne una din cauzele cele mai importante de mortalitate. Dintre neoplasmele digestive privite în întreg mapamondul, rămâne totuşi mai puţin frecvent decât cancerul gastric. Cu toate progresele realizate în rectal cancer keyhole surgery decenii privind diagnosticul şi tratamentul, mortalitatea prin cancer colo-rectal continuă să crească chiar şi în ţările dezvoltate.

rectal cancer keyhole surgery viermi intestinali la copii de 3 ani

Din aceste motive s-au întreprins şi se întreprind studii multiple care urmăresc acelaşi scop şi anume ameliorarea prognosticului acestei afecţiuni.

Lucrarea prezintă în prima parte stadiul actual al problemei, analizândnd datele de anatomie clasică şi modernă, epidemiologie şi etiopatogenie, morfopatologie, diagnostic şi atitudine terapeutică în cancerul colo-rectal. Mortalitatea prin cancer de colon ocupă locul patru din decesele prin cancer în şiiar împreună rectal cancer keyhole surgery joncţiunea recto-sigmoidiană urcă mortalitatea pe locul trei.

papilloma virus e pap test positivo virus papiloma humano norma oficial mexicana

Numărul de cazuri noi depistate cu cancer colo-rectal sunt variabile de la un an la altul, dar cu o tendinţă crescătoare pe termen mediu şi lung, în pofida faptului că populaţia din România care generează aceşti bolnavi scade numeric în termeni absoluţi. Cu alte cuvinte, incidenţa acestei neoplazii este în creştere la noi în ţară, estimându-se chiar că această tendinţă de creştere a incidenţei se va manifesta cel puţin până se ajunge la valorile raportate de ţările puternic industrializate.

Cifrele mortalităţii prin CCR sunt medii, comparative cu celelalte state ale U. Lotul de rectal cancer keyhole surgery a reprezentat rectal cancer keyhole surgery acestei perioade de trei ani calendaristici. Centralizarea lotului, atât demografic cât şi morfopatologic a fost înlesnită de baza de date a laboratorului de anatomie patologică al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova S.

Craiovarealizând astfel acest studiu prospectiv cu scopul identificării cazurilor de cancer colo-rectal, al evoluţiei acestora raportat la aspectele clinice, anatomo-patologice, şi terapeutice evidenţiate. Datele privind supravieţuirea la Criteriile de includere au fost reprezentate de diagnosticul de neoplasm de colon sau rectal, pre- sau postoperator, cu confirmare histopatologică, precum şi de intervenţia chirurgicală de tip rezecţie.

Au fost excluse din studiu cazurile la care s-a practicat tratament endoscopic, cazurile la care tumora colo-rectală nu a putut fi extirpată şi cele la care intervenţia de rezecţie colo- rectală a fost realizată pentru afecţiuni cum ar fi polipoza adenomatoasă familială. De asemenea, reintegrările în tranzit după intervenţii anterioare Hartmann şi cele fără rezecţie urmată de anastomoză gen colostomie laterală pentru cancere colo-rectale prezentate în ocluzie intestinală nu au fost incluse în studiu.

Din baza de date a intervenţiilor chirurgicale efectuate în S. Craiova, în perioada studiată s-au extras șase tipuri de procedee, şi anume; 1.

Hemicolecomia dreaptă cu anastomoză ileo-transversă; 2.

Actualităţi Terapeutice Şi Prognostice În Cancerul Colo-rectal

Colectomia de colon transvers cu anastomoză colo-colică; 3. Rezecţia rectosigmoidiană pe cale anterioară Dixon cu colo-recto anastomoză; 6. Amputaţia de rect. După selecţia primară, pacienţii au fost studiaţi pe grupuri, în funcţie de parametrul urmărit: · date demografice rectal cancer keyhole surgery date clinice — stadializare - aspecte morfologice - date terapeutice.

Raportat la aceşti parametrii, s-a rectal cancer keyhole surgery prognosticul şi supravieţuirea pacienţilor din lot. Pentru prelucrarea statistică a datelor s-au folosit următoarele tipuri de rectal cancer keyhole surgery statistice: teste pentru măsurarea dependenţei între parametri testul chi squared x² şi testele de semnificaţie Student, Anova, Wilcoxon şi log-rank.

Principalele programe cu pachete de analiză statistică au fost Microsoft Excel şi Epi Info S-au trasat curbele de supraviețuire Kaplan-Meier. Ecografia abdominală, radiografia pulmonară şi examenul computer tomografic rectal cancer keyhole surgery întregesc bilanţul lezional preoperator, depistând eventualele determinări secundare ale tumorii primare. Rezonanţa magnetică nucleară şi echografia endorectală — explorări ce permit aprecierea extensiei locale a neoplaziei - au fost efectuate la un număr limitat de pacienţi cu cancer rectal datorită accesului de multe ori limitat la aceste investigaţii.

Raportat la aceti parametrii, s-a analizat prognosticul i supravieuirea pacienilor din lot. Pentru prelucrarea statistic a datelor s-au folosit urmtoarele tipuri de teste statistice: teste pentru msurarea dependenei ntre parametri testul chi squared x i testele de semnificaie Student, Anova, Wilcoxon i log-rank.

La cazurile internate şi operate de urgenţă cu complicaţii de tip stenozant, perforativ sau hemoragic, investigaţiile s-au limitat la aprecierea bilanţului preoperator, investigaţiile imagistice - cu excepţia radiografiei abdominale şi echografiei — nefiind disponibile în serviciul de urgenţă. Pregătirea preoperatorie generală a impus corectarea tuturor deficitelor biologice hipoproteinemie, anemie, dezechilibre hidro-electrolitice, tulburări de coagulare etc.

Pe primul plan rectal cancer keyhole surgery situat rectal cancer keyhole surgery cardiace, complicaţiile cardio-vasculare rămânând principala cauză de morbiditate şi mortalitate după chirurgia abdominală. În al doilea rând, o atenţie deosebită s-a acordat funcţiei respiratorii, deoarece complicaţiile pulmonare, în special la pacienţii vârstnici, influențează evident morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie.

Tratamentul electiv al cancerului colo-rectal a presupus pregătirea preoperatorie mecanică a colonului prin care se realizează o golire completă a acestuia de conţinutul de materii fecale.

Această măsură duce la o scădere a incidenţei fistulelor postoperatorii şi a supuraţiilor parietale, fapt constatat pe mai multe serii de bolnavi operaţi consecutiv [Irving AD,]. Craiova, a foilor de observaţie, a protocoalelor operatorii şi anatomo-patologice, din care am identificat în perioada ianuarie decembrie un număr de cazuri de cancer colo-rectal. S-au extras din foile de observaţie aspecte privind istoricul bolii, simptomatologia şi semnele clinice, antecedentele personale patologice boli cardiace, respiratorii, diabet zaharat, afecţiuni hepatice, renale, intervenţii chirurgicale, neoplazii.

Datele privind localizarea tumorii, gradul de extensie rectal cancer keyhole surgery şi intervenţia chirurgicală s-au preluat din protocoalele operatorii.

Buletinele histopatologice au întregit studiul, permiţând aprecierea corelaţiilor clinice, chirurgicale şi de prognostic. Din evidenţele serviciului de oncologie s-a urmărit evoluţia pacienţilor postoperator. După tratamentul chirurgical al CCR, aceste determinări împreună cu examenul clinic pot duce la identificarea timpurie şi gestionarea recurenţei bolii.

Craiova, în perioada ianuarie — decembrie a permis evidenţierea unor aspecte demografice importante rectal cancer keyhole surgery supravieţuirea la 5 ani după intervenţia chirurgicală.

Analizând lotul iniţial de pacienţi identificaţi cu CCR, remarcăm o creştere a numărului de cazuri de la an la an. Astfel, dacă în rectal cancer keyhole surgery diagnosticate şi internate 87 de cazuri, în numărul lor a crescut la cazuri, pentru ca în să identificăm cazuri. Cu toate acestea, în cohorta studiată se evidenţiază o tendinţă de scădere a numărului de cazuri la care se practică rezecţii tumorale.

Rectal cancer keyhole surgery, numărul pacienţilor rezecaţi scade de la 61 înla 40 în şi apoi la 33 în Nu ar trebui neglijat ca raţionament nici înfiinţarea de centre-pilot onco-chirurgicale specializate în terapia CCR Bucureşti, Cluj-Napoca. Repartiţia este explicabilă prin gradul de adresabilitate la medic mai ridicat al populaţiei urbane, fapt evidenţiat şi de alte numeroase studii clinice privind CCR. O masă tumorală palpabilă este comună cancerului de colon drept.

Sângerarea pot fi acută şi cel mai frecvent apare ca sânge roşu amestecat cu scaun. Ocazional, melena poate fi asociată unui cancer de colon drept.

Sângerările cronice oculte se asociază frecvent cu anemia feriprivă. Simptomatologia şi semnele clinice întâlnite în lotul studiat sunt redate în tabelul nr. Explorările biologice paraclinice au fost efectuate la toţi pacienţii şi au fost înregistrate următoarele modificări patologice.

Explorările imagistice computerizate T. Patru pacienţi, la care tabloul clinic şi investigaţiile paraclinice nu erau sugestive pentru CCR au beneficiat de laparoscopie diagnostică, rectal cancer keyhole surgery chirurgicală fiind apoi convertită din considerente tehnice.

Restul localizărilor sunt în număr mai mic, întâlnind şi două localizări sincrone cec- ascendent-transvers şi transvers-descendent — imaginea nr. Neoplaziile recto-sigmoidiene şi cele rectale joase extinse la anus au fost analizate ca şi localizări rectale. Pentru a putea analiza eficient şi comparativ elementele clinice, terapeutice şi prognostice în CCR, cadrul colo-rectal a fost împărţit pe criterii embriologice, anatomice, clinice, de patogeneză şi terapeutice în trei segmente [Li et al.

Aspectele macroscopice întâlnite sunt reprezentate în graficul numărul Statistic, rectal cancer keyhole surgery cea mai mare o întâlnim la pacienţii cu forme mucipare, urmaţi în ordine de cei cu forme tubulare, formele rare şi cele papilare.

În studiul nostru, nici un pacient G4 nu este în viaţă la încheierea acestuia. Remarcăm faptul că rectal cancer keyhole surgery intraoperator al tuturor tumorilor apreciate T x a fost însoţit de N2 sau M1, fapt ce a încadrat aceşti pacienţi în stadiile III şi IV de boală. După intervenţia chirurgicală şi confirmarea histo-patologică a neoplaziei, toţi cei de pacienţii studiaţi au fost declaraţi oncologic şi unii au început sau continuat tratamentul chimio-radioterapic.

Citostaticul electiv folosit în terapia adjuvantă este 5-fluorourocilul 5- FU. În scopul modulării acţiunii 5-FU s-a mai încercat administrarea concomitentă de leucovorină şi a interferonului. În cazul pacienţilor cu tratament neoadjuvant complex, intervenţia chirurgicală a fost efectuată după de zile de la terminarea seriilor de radio-chimioterapie.

Supravieţuirea generală a lotului analizat, la Majoritatea pacienţilor operaţi de urgenţă ca urmare a complicaţilor CCR, aflaţi în stadiul IV de boală sau cu ADK G3 sau G4, se regăsesc în prima parte a graficului, pe primul vârf al acestuia.

Al doilea vârf al graficului cu supravieţuiri de peste 48 de luni este reprezentat de pacienţi diagnosticaţi precoce, cu forme microscopice mai puţin agresive de adenocarcinom şi fără complicaţii ocluzive, perforative sau hemoragice. Rectal cancer keyhole surgery grafic sindromul tourette parazitii evidenţiază pe ultima curbă cei benign cancer symptoms de pacienţi din lot în viaţă la Analizând lotul, cei 51 de pacienţi aflaţi în viaţă la Curbele de supravieţuire Kaplan-Meier ale întregului lot analizat sunt reprezentate în graficul nr.

Observăm că pacienţii în viaţă operaţi în aniişi în primele luni ale lui depăşesc 60 de luni de supraveghere postoperatorie la În toată perioda calendaristică analizată, algoritmul terapeutic nu s-a modificat.

Un aspect important l-a relevat analiza lotului pe decade de vârstă. Analizând corelația localizare - vârsta pacienților, constatăm că în localizările pe colonul drept, incidenţa cea mai mare este egal distribuită la persoanele cu vârste cuprinse între 50 - 70 de ani şi peste 70 de ani, aceasta crescând odată cu vârsta; localizările rectal cancer keyhole surgery au o incidenţă mai mare între ani, în acelaşi interval de vârstă întâlnind mai frecvent şi cancerul de rect.

Aceasta denotă lipsa unei corelaţii statistice între intervalele de vârstă ale pacienţilor şi localizarea neoplaziei. Intervenţiile chirurgicale s-au practicat electiv programat în 65 de cazuri, restul de 69 fiind efectuate în urgenţă.

Procentul pacienţilor operaţi electiv, în viaţă la Media generală a supravieţuirii a fost asemănătoare, de aproximativ 47 — 49 luni. Cele două cazuri de cancer sincron, dintre care un deces, au avut cea mai mică medie a duratei intervalului liber de boală, de 17 luni. Numărul cazurilor N0 este mult mai mare decât al celor N1, acest fapt contribuind și la procentul ridicat al pacienţilor în viaţă din lot.

Metastazele pacienţilor cu CCR studiaţi au relevat că la Remarcăm că media intervalului liber de boală este de peste 60 de luni pentru primele trei stadii şi pentru cei 51 de pacienţi în viaţă, în timp ce pentru stadiul IV, unde nu avem nici un supravieţuitor la încheierea prospecţiei, este de aproximativ un an. Testele Log-rank şi Wilcoxon evidenţiază acelaşi diferenţe foarte înalt semnificative statistic, supravieţuirea lotului fiind mai mare în stadiile incipiente, deoarece valoarea lui p este sub 0, mult mai mică decât alpha 0,iar curbele de supravieţuire Kaplan- Meier relevă rata de rectal cancer keyhole surgery mare a pacienţilor din stadiul I şi II.

Informațiiimportante