Enterobius vermicularis slideshare

Curs 1 Generalități — Virusologie, bacteriologie și parazitologie Cursul 2 Noțiuni de epidemiologie Cursul 3 Mijloace de apărare ale organismului uman 3 Curs 1 Generalități — Virusologie, bacteriologie și parazitologie Obiectul de studiu al acestei discipline îl reprezintă organismele care enterobius vermicularis slideshare daune sănătăţii omului.

Din această categorie fac parte virusurile, bacteriile si paraziţii. Virusurile sunt entităţi infecţioase acelulare, reprezentate de complexe macromoleculare alcătuite din subunităţi repetitive fig. Au alc ătuirea cea mai simplă, din cauza căreia, nici astăzi nu există o părere unică privind încadrarea lor în lumea vie.

Virusurile sunt strict dependente de gazda parazitată, neputându -se multiplica în afara ei din cauza absenţei unui sistem enzimatic care să replice materialul genetic. Astfel, toate virusurile sunt parazite. Bacteriile enterobius vermicularis slideshare organisme unicelulare, de tip procariot materialul genetic nu este delimitat de o membranăal căror mod de viaţă este saprofit sau parazit f ig.

Bacteriile saprofite consumă enterobius vermicularis slideshare organică moartă aflată în descompunere, realizând transfo rmarea organicului în mineral. Bacteriile parazite se hrănesc pe seama unui organism gazdă viu.

Termenul de enterobius vermicularis slideshare face referire la un organism ce trăieşte pe seama altui organism. În cazul de faţă, în această categorie sunt incluşi fungii paraziţi, proto zoarele parazite, viermii paraziţi si artropodele parazite. Fungii sunt organisme eucariote materialul genetic este delimitat de o membrană nuclearăheterotrofe, al căror corp este alcătuit din hife filamente lungi uni - sau pluricelulare şi se numeşte miceliu fig.

Protozoarele sunt organisme animale unicelulare de tip eucariot f ig.

Ascaridioză, Diaree, Parazit: Cauze posibile & Diagnostice diferențiale | Symptoma®

Trăiesc în mediu umed sau acvatic, pot fi libere enterobius vermicularis slideshare parazite. Se înmulțesc atât sexuat, cât și asexuat. Viermii sunt organisme eucariote pluricelulare, nevertebrate, lipsite de picioare, cu corpul lunguieţ și cu tegumentul lucios, ce se gă sesc de obicei în mediul umed fig. Cei paraziți prezintă o serie de adaptări: enterobius vermicularis slideshare structuri cu care se fixează în corpul gazdei, produc substanțe care să -i protejeze de enzimele secretate de aceasta, au bine dezvoltat aparatul digestiv și reproducător.

Sinonimele și antonimele enterobíase în dicționarul de sinonime Portugheză

Artropodele sunt organisme animale eucariote enterobius vermicularis slideshare, nevertebrate, al căror corp este segmentat și protejat de un exoschelet chitinizat crustaceele, scorpionii, păianj enii, miriapodele, insectele fig.

Multe dintre aceste organisme nu pot fi observate cu ochiul liber, având dimensiuni foarte mici, motiv pentru care se şi numesc microorganisme. Obiectul de studiu al microbiologiei îl reprezintă microorganismele, grup heterogen ce are în comun dimensiunile microscopice, organizarea, în general, unicelulară şi structura internă relativ simplă. Figura 1. Taenia solium — teniaza Figura 1.

enterobius vermicularis slideshare

Giardioza Lambliaza » Secțiunea: Boli și afecțiuni Femeile gravide Colangita recurenta piogenica » Secțiunea: Boli și afecțiuni Tratamentul cu un agent antihelmintic este recomandat pacientilor la care se evidentiza infectia parazitara activa. De electie este Prazinquantel care este eficient atat pe infectia cu Clonorchis cat si pe cea cu Opistorchis.

Taxonomia reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul clasificării organismelor. Astfel, dezvoltă sistemul nomenclaturii binare ce constă în denumirea fiecărui organism prin două nume latinizate sau cu srcine grecească. Primul nume reprezintă genul şi se scrie cu majusculă, al doilea specia sau epitetul şi se scrie cu literă mică.

Spre exemplu, Staphylococcus aureus este o bacterie foarte răspândită. Staphylococcus este genul şi aureus specia. În acest caz, genul face referire la forma şi dispunerea celulelor, adică staphylos înseamnă grup, grămadă, iar enterobius vermicularis slideshare — sferă. Cu alte cuvinte, această bacterie este enterobius vermicularis slideshare, iar celulele sun t dispuse grupat.

Aureus face referire la huloul auriu care se formează în jurul celulelor. Uneori, organismul poate fi definit după un cercetător, spre exemplu Escherichia coli sau bacilul coli este denumit după cercetătorul Theodor Escherich.

Specia coli face referire la locul unde trăieşte microorganismul, adică enterobius vermicularis slideshare colon. Organismele au fost iniţial clasificate în 2 regnuri: Plantae şi Animalia, înainte de a fi descoperite microorganismele.

Când s-a demonstrat clar existenţa acestora, acest sistem în două regnuri nu enterobius vermicularis slideshare mai corespuns realităţii.

Carl Woese dezvoltă un nou sistem de clasificare ce grupează organismele în funcţie de caracteristicile moleculare ale acestora şi deci de cele celulare.

Totuşi, oamenii de ştiinţă au căzut de acord asupra acestui sistem abia în şi, doisprezece ani mai târziu, a fost publicat noul sistem.

Înțelesul "enterobíase" în dicționarul Portugheză

Woese împarte organismele în 3 grupe mari, denumite domenii. Un domeniu este mai cuprinzător decât regnul. Aceste domenii sunt: Eubacteria: bacterii care prezintă perete peptid oglicanic. Archaea: procariote care nu prezintă perete peptidoglicanic. Eucarya: organisme care au materialul genetic delimitat de o membrană nucleară şi sunt grupate în următoarele regnuri: Protista enterobius vermicularis slideshare încă se mai modifică : alge, protozoare, mucegaiuri unicelulare; Fungi: drojdii, mucegaiuri pluricelulare şi ciuperci ; Plantae: muşchi, ferigi, a lge, gimnosperme, angiosperme; Animalia: spongieri, celenterate, moluşte, viermi, artropode insecte, crustacee, păianjeni, etc.

Studiul microorganismelor ÎnZacharias Enterobius vermicularis slideshare pune la punct primul microscop în Middleburg, Olanda. Microscopul lui Janssen consta din 3 tuburi fig.

Enterobius vermicularis

Unul dintre ele se găsea la exterior şi le conţinea pe celelalte două. La ambele capete ale tuburilor interioare se găseau lentile utilizate 6 pentru amplificarea imaginii.

342 diagnostice diferențiale pentru Ascaridioză, Diaree, Parazit

Modelul lui Janssen putea permite ajustarea imaginii prin răsucirea tuburilor interne. Astfel, imaginile puteau fi văzute de 3 sau 9 ori mai mari decât erau în realitate. ÎnRobert Hooke, un cercetător englez, popularizează utilizarea microscopului fig. Teoria celulară susţine că toate organismele vii au corpul format din celule. Experimentele lui Hooke l-au inspirat pe olandezul Antonie van Leeuwenhoek să exploreze lumea microscopică fig. A îmbunătăţit microscopul lui Hooke, putându-se ajusta mai eficient mărirea imaginilor.

Lentilele confecționate de acesta aveau capacitatea de a mări imaginea între 30 și ori. Leeuwenhoek enterobius vermicularis slideshare putut observa microorganisme, pe care le-a şi descris cu deosebită precizie fig. Din desenele sale, reiese foarte clar că a observat streptococi, bacili și, de asemenea, protozoare Vorticella, Volvox, Euglena.

Înpublică descrierea unor populații mari din ceea ce se va numi mai târziu Giardia lamblia. Indivizii au fost descriși din propriile sale materii fecale. Deși van Leeuvenhoek a descris levuri, primele ilustrații ale fungilor microscopici au fost publicate de Robert Hooke în Deoarece, în această perioadă nu s -au făcut conexiuni între microorganismele descrise și fermentație sau boli, enterobius vermicularis slideshare făcute de acești cercetători enterobius vermicularis slideshare avut un impact redus asupra omenirii.

Teoria conform căreia viața apare de novo din obiecte neanimate a rezistat din Evul Mediu până la începutul secolului al XX -lea. Van Helmont chiar propunea o rețetă de producere a șoarecilor. Cât de mult a fost înrădăcinată această idee în mintea oamenilor poate fi evidențiat prin faptul că H.

viermi sunt paraziți în vagin

Charlton Bastian, unul dintre cei mai importanți susținători ai teoriei, a murit înconvins că avea dreptate. În secolul al XVIII-lea, Lazzaro Spallanzani Italia dovedeşte că prin fierbere prelungită, microorganismele dispar şi nu enterobius vermicularis slideshare reapar dacă vasul este închis ermetic.

  1. ???????? 2019 ???????? ?????? ? hd
  2. Cancerul rinofaringian

Acesta descoperă existenţa bacteriilor patogene şi a celor anaerobe. Cu toate acestea, descoperirile sale nu au dus la anularea teoriei generației spontane.

Până în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, s-au realizat doa r cercetări privind forma şi structura microorganismelor.

Louis Pasteur fig. Dar chiar și cu astfel de argumente, această teorie enterobius vermicularis slideshare mai continuat să supraviețuiască.

Antihelmintic

A introdus procedeul de pasteurizare încălzirea la 56º C previne multiplicarea microorganismelor. De asemenea, introduce problema prevenirii infecţiilor prin vaccinare. Descoperă vaccinul antiholeric aviar, vaccinul anticărbunos, antirabic. Alăt uri de Robert Koch 7 fig. Acesta din urmă a devenit cunoscut dupa izolarea bacilului antraxului, bacilului enterobius vermicularis slideshare si a vibrionului holeric.

În enterobius vermicularis slideshare premiul Nobel pentru Medicină şi Fiziologie datorită descoperirilor asupra tuberculozei. După ce Casimir Davaine demonstrează modul de transmitere directă a antraxului între vite, Koch studiază bacilul antraxului mai enterobius vermicularis slideshare.

Pune la punct o serie de metode de purificare a bacteriei din sânge şi de creştere a unor culturi pure. Descoperă cauza izbucnirii focarelor de antrax ca fiind rezistenţa timp îndelungat, în sol, a endosporilor. Introduce sterilizarea instrumentelor chirurgicale cu ajutorul temperaturilor ridicate. Îmbunătăţeşte metodele de cultivare a bacteriilor şi de colorare, putând astfel descoperi bacteria responsabilă de producerea tuberculozei.

La mijlocul secolului al XIX-lea 1 din 7 decese era datorat acestei boli. Studiază in Enterobius vermicularis slideshare holera si identifică microorganismul responsabil de această boală, fără a putea demonstra existenţa lui.

Probabil la fel de importante ca şi studiile asupra tuberculozei, sunt postulatele sale care stabilesc criteriile după care un organism poate fi considerat cauză a unei boli. Acesta trebuie: să fie identificat în toate cazurile examinate să fie preparat si menţinut intr -o cancer en laringe pură să fie capabil să producă infecţia, chiar şi după cultivări repetate să fie izolat de la un animal inoculat şi cultivat hpv utero sintomas nou.

Ilia Mecinikov, contemporan cu Past eur şi Koch realizează numeroase cercetări în imunologie, demonstrând însemnătatea reacţiilor celulare în apărarea organismului. Dimitrie I. Ivanovski descoperă virusul mozaicului tutunului VMT şi începe dezvoltarea unei noi ştiinţe microbio logice - virusologia. Experienţele lui Ivanovski sunt confirmate de Martinus Beijerinck, considerat adevăratul fondator al virusologiei.

Dezvoltarea microbiologiei a fost posibilă datorită progreselor realizate în îmbunătățirea microscopului, dar și în cultivarea microorganismelor.

Introducerea colorației a fost una dintre etapele importante în enterobius vermicularis slideshare acestei științe. Ferdinand Enterobius vermicularis slideshare, botanist german, a utilizat, în cercetarea sa, coloranți vegetali, de tipul carminului sau hematoxilinei. Deja laRobert Koch utiliza albatrul de metil pentru evidențierea bacteriilor, iar prin fixarea colorantului cu ajutorul căldurii, a putut colora bacilul tuberculozei.

Înpato logul danez, Hans Christian Gram, introduce faimoasa colorație care îi poartă numele. În ceea ce privește mediile de cultură, Pasteur a introdus primul mediu semi -sintetic care conținea săruri de amoniu, pulbere enterobius vermicularis slideshare drojdie și zahăr.

Încărcat de

Anterior acestuia, pentru creșterea bacteriilor a fost utilizat bulionul de carne, care se folosește și în prezent. Pentru creșterea fungilor a fost introdus mediul cartof-dextroză -agar. Ferdinand Cohn propune ideea de mediu de bază, la care se pot adăuga alte substanțe, în funcție de necesități. Mediile inițiale erau lichide, abia în a fost introdusă gelatina și agarul, fapt ce enterobius vermicularis slideshare permis răspândirea utilizării mediilor solide.

Un element banal, dar care a revoluționat microbiologia, a fost reprezentat de plăcile Petri fig.

Informațiiimportante