Cancer renal de celulas claras metastasis. Uploaded by

Cancer renal de celulas claras metastasis analiza statistică a diferiţilor factori prognostici s-a identificat un subgrup de pacienţi la care s-a înregistrat o rată a supravieţuirii semnificativ mai bună după rezecţia hepatică, comparativ cu alţi pacienţi rezecaţi hepatic, stabilindu-se astfel profilul "pacientului cancer renal de celulas claras metastasis pentru rezecţia metastazelor hepatice colo-rectale [3,13].

În acest grup au fost incluşi papillary thyroid cancer history care întruneau următoarele criterii : - prezenţa a cancer renal de celulas claras metastasis puţin de patru metastaze, fiecare mai mică de 5 cm; - leziuni hepatice apărute la mai mult de 2 ani de la ablaţia tumorii primare; - tumora primară clasificată în clasa A, B1 sau B2 după Astler-Coller, Dukes B sau cel mult C1 ; - nivel normal al antigenului carcino-embrionar; - prezenţa metastazelor extrahepatice pulmonare, peritoneale sau a recidivei locale a tumorii primare nu contraindică rezecţia hepatică, atât timp cât rezecabilitatea este totală.

Mijloacele imagistice moderne CT cu substanţă de contrast i. În plus permit aprecierea invaziei viscerelor adiacente, precum şi prezenţa altor localizări ale bolii neoplazice metastaze extrahepatice, recidivă tumorală locală - în cazul metastazelor hepatice cancer renal de celulas claras metastasis ce pot modifica strategia terapeutică [4,5,14]. Momentul rezecţiei metastazelor hepatice Dacă în ceea ce priveşte metastazele hepatice în cancerul colo-rectal metacron rezecţia hepatică este indicată chiar din momentul diagnosticării acestora după efectuarea bilanţului preoperator care să stabilească rezecabilitateaîn cazul metastazelor hepatice sincrone au existat şi continuă să existe controverse referitoare la momentul optim al rezecţiei hepatice.

Numeroşi autori au recomandat rezecţia iniţială a tumorii primare, urmând ca rezecţia hepatică să se efectueze după un interval de supraveghere a evoluţiei tumorii primare, în care pacientul efectua chimioterapie rezecţie hepatică amânată. Această atitudine era justificată prin faptul că rezecţia simultană a tumorii primare şi a metastazelor hepatice era grevată de rate mai mari ale morbidităţii şi nu permitea o selecţie la fel de bună a cazurilor precum rezecţia amânată.

O serie de condiţii trebuie însă îndeplinite pentru a putea realiza rezecţiile simultane în sigurantă: a. Pentru tumorile de colon stâng sau rect se utilizează o incizie mediană care poate fi branşată, la nevoie, subcostal drept; c. În plus, o eventuală contaminare peritoneală masivă în cursul rezecţiei colorectale ar contraindica hepatectomia; d.

Alte contraindicaţii ale rezecţiei simultane sunt vârsta avansată şi tarele asociate, precum şi prezenţa unui parenchim hepatic patologic. Prezenţa unor factori de prognostic nefavorabil cum ar fi numărul mare de metastaze, prezenţa metastazelor extrahepatice asociate sau un nivel crescut al ACE poate reprezenta o contraindicaţie relativă a rezecţiei simultane.

uterine cancer quotes

Decizia terapeutică trebuie să se bazeze exclusiv pe consideraţii legate de tehnica chirurgicală, rezecţia simultană fiind recomandabilă ori de câte ori este posibil să se efectueze în condiţii de siguranţă pentru pacient. Tipul de rezecţie chirurgicală pentru cancer renal de celulas claras metastasis hepatice in cancerul acolo- rectal poate fi: a.

Managementul urgenţelor oncologice veterinare

Pe de o parte trebuie să fie suficient de largă pentru a îndepărta întreg ţesutul tumoral cu o margine de siguranţă oncologică de cel puţin 1 cm, iar pe de altă parte trebuie să fie cât mai "economică" posibil în privinţa parenchimului hepatic netumoral, pentru a evita insuficienţa hepatică postoperatorie şi a permite o eventuală hepatectomie iterativă în caz de recidivă a metastazelor hepatice[18,19,20]. Totuşi, majoritatea autorilor nu au înregistrat diferenţe semnificative între rezecţiile anatomice şi cele non-anatomice, atâta timp cât ele au permis obţinerea unei margini de siguranţă de cel puţin 1 cm.

În general, alegerea tipului de rezecţie depinde de numărul, dimensiunile, topografia şi într-o papillary urothelial carcinoma tnm măsură de aspectul macroscopic cancer renal de celulas claras metastasis metastazei. Se consideră că metastazele bine delimitate pot fi rezecate cu o margine de siguranţă mai redusă dar nu mai mică de 1 cmîn timp ce pentru cele care prezintă Articole de sinteză Jurnalul de Chirurgie, Iaşi,Vol.

În cazul metastazelor hepatice care invadează structurile anatomice adiacente, sau atunci când metastazele hepatice sunt asociate cu recidiva locală a cancerului colorectal sau cu metastaze extrahepatice, pentru efectuarea unei rezecţii curative este necesară o atitudine mai agresivă.

Pentru metastazele hepatice care invadează viscerele de vecinătate colon, stomac, diafragm, suprarenala dreaptă se recomandă rezecţiile pluriviscerale ori de câte ori obiectivul R0 poate fi astfel atins [8,21].

În unele situaţii, pentru obţinerea obiectivului R0, poate fi necesară rezecţia segmentară a elementelor vasculare ale pediculului hepatic, cu reconstrucţie vasculară autologă sau cu interpoziţie de proteze. În cazul rezecţiei simultane a unui neoplasm de colon descendent sau rectal şi a metastazelor Articole de sinteză Jurnalul de Chirurgie, Iaşi,Vol.

Expunerea se realizează prin folosirea unui depărtător dotat cu 4 valve retractoare pentru rebordul costal tip Kent sau Jakasago [25,26]. În etajul submezocolic, intestinul subtire este derulat pe toată lungimea sa pentru căutarea nodulilor de carcinomatoză. Cadrul colic este palpat şi se controlează zona de anastomoză, dacă rezecţia colorectală a fost realizată într-un timp operator anterior.

Se inspectează mezourile şi spaţiul retroperitoneal median pentru identificarea adenopatiilor metastatice şi a nodulilor de carcinomatoză. În etajul supramezocolic sunt căutate şi biopsiate adenopatiile de la nivelul pediculului hepatic, duodeno -pancreatic şi regiunii celiace. Se practică manevra Kocher pentru o explorare corectă a regiunii interaorticocave şi a pediculului mezenteric superior. Se explorează cu atenţie cupolele diafragmatice.

cancer renal de celulas claras metastasis

La nivelul ficatului, o primă examinare este realizată prin palpare, apreciindu-se numărul, localizarea şi dimensiunea metastazelor. Leziunile suspecte sunt biopsiate pentru examinare histo-patologică extemporanee. După efectuarea unei colecistectomii de principiu, se plasează un drenaj biliar cancer renal de celulas claras metastasis. Se individualizează şi tracţionează cu ajutorul unui laţ calea biliară, fără a fi devascularizată, pentru a fi exclusă din zona de clampare.

Se sectionează ligamentul rotund, conservându-l lung; se secţionează de asemenea ligamentele falciform, triunghiular drept şi stâng; odată ficatul mobilizat în întregime se poate realiza o ecografie intraoperatorie. Atunci când este necesară clamparea vasculară, prin manevra Pringle se clampează pediculul hepatic în întregime, cu excluderea căii biliare principale. Clamparea poate fi continuă sau intermitentă. Clamparea intermitentă se realizează dacă este necesară o perioadă mai mare de 30 minute, în caz de modificări ale parenchimului hepatic steatoză, fibroză, ciroză şi în cazul rezecţiilor hepatice multiple.

Pediculii principali şi venele suprahepatice sunt suturate manual sau, mai rar, cu ajutorul unui stapler linear vascular sau de tip EndoGIA®; acesta din urmă cancer renal de celulas claras metastasis util în special în controlul venei suprahepatice drepte în caz de hepatectomie dreaptă [27].

După declampare se realizează o compresie uşoară a tranşei cu câmpuri moi, timp de câteva minute. În cazul unei sângerări difuze poate fi folosită şi coagularea cu cancer renal de celulas claras metastasis, cu prudenţă în vecinătatea venelor suprahepatice, pentru a evita riscul emboliei gazoase.

Articole similare

cancer renal de celulas claras metastasis Evidarea ganglionară în pediculul hepatic, retro-duodeno- pancreatic şi la nivelul trunchiului celiac se realizează în mod sistematic, mai ales în caz de metastaze la nivelul segmentelor IV si V [14,25, 26]. Categorii de pacienţi Noile strategii terapeutice se adresează următoarelor categorii de pacienti [28]: 1. Pentru pacienţii cu metastază hepatică unică, voluminoasă, a cărei rezecţie ar lăsa un volum de parenchim hepatic funcţional insuficient pot fi adoptate două opţiuni terapeutice: a.

În cazul pacienţilor cu metastaze hepatice multiple în ambii lobi nerezecabile d'emblée au fost propuse patru modalităti terapeutice: a. În această variantă, în primul timp se realizează rezecţia metastazelor situate în parenchimul hepatic care va fi păstrat hemificatul stângulterior embolizându-se hemificatul tumoral drept. În al doilea timp se va efectua hepatectomia dreaptă eventual extinsă la segmental IVdupă obtinerea unei hipertrofii suficiente a hemificatului stâng.

Hepatectomia efectuată în doi timpi fără embolizare portală constă în rezecţia cât mai multor metastaze în primul timp, urmată în timpul doi, după obţinerea unei regenerări hepatice, de rezecţia metastazelor restante. Între cei doi timpi operatori pacienţii urmează chimioterapie. În cazul pacienţilor cu metastaze multiple la care este indicată, din diverse motive, o intervenţie seriată colorectală, cu ocazia rezecţiei colorectale pot fi abordate metastazele rezecabile printr-o hepatectomie minoră, urmând ca în al doilea timp cu ocazia restabilirii tranzitului intestinal să fie rezecate metastazele restante.

Hepatectomia care asociază rezecţia cu distrucţia tumorală locală constă în rezecţia celor mai voluminoase metastaze printr-o hemihepatectomie, şi distrucţia prin hipertermie a celor cancer renal de celulas claras metastasis dimensiuni reduse situate în hemificatul restant.

Much more than documents.

Limita acestei metode constă în faptul că metastazele cele mai voluminoase trebuie să fie localizate într-un singur lob. Hepatectomie în unul sau doi timpi după chimioterapie neoadjuvantă. Această metodă are scopul de a obtine o diminuare a masei tumorale care să permită exereza metastazelor hepatice în unul sau doi timpi [30]. A fost demonstrat că şi în cazul recidivei hepatice izolate sau asociate unei recidive extra-hepatice rezecabile, reintervenţia chirurgicală pentru exereza completă a formaţiunii tumorale rămâne singura variantă terapeutică cu viză curativă.

În acest context indicaţiile distrucţiei tumorale prin radiofrecvenţă sau crioterapie, utilizate singure sau în asociere cu rezecţia hepatică, pot fi extinse [28, 31].

paraziti gene virus hpv mst

Rezectia simultană a unei tumori primitive colorectale si a metastazelor hepatice sincrone - Într-o primă cancer renal de celulas claras metastasis se practică rezecţia de colon, iar dacă se identifică contraindicaţii ale rezecţiei hepatice într-un timp, operaţia se opreşte aici.

În plus, este de preferat să se realizeze anastomoza colo-colică înaintea unei eventuale clampări a pediculului, aceasta putând cancer renal de celulas claras metastasis edemul peretelui colonic [32]. În prezent tratamentul metastazelor hepatice ale cancerului colorectal este multimodal rezecţie, distrucţie, chimioterapie. Rezecţia metastazelor hepatice reprezintă cancerul se poate transmite tratament potenţial curativ, neexistând alternative terapeutice la fel de eficiente, motiv pentru care rezecţia hepatică este standardul în funcţie de care se apreciază eficacitatea oricărei alte metode terapeutice.

Pentru a aprecia eficienţa rezecţiei hepatice trebuie luată în considerare istoria naturală a metastazelor hepatice în cancerul colo-rectal. În cazul pacienţilor neoperaţi supravieţuirea mediană este de luni [6], supravieţuirea la 5 ani fiind extrem de rară [7,8], majoritatea autorilor neconsemnând nici un caz de supravieţuire la 5 ani [].

Îmbunatăţirea tehnicilor rezecţionale hepatice şi a suportului reanimator a condus la abordarea mai curajoasă a acestor pacienţi care prezintă metastaze hepatice ale cancerului colorectal. Nu există factori limitativi ai rezecţiei, în afară de cantitatea şi calitatea parenchimului restant.

Rezecţia simultană a metastazelor hepatice şi a cancerului colorectal poate fi realizată cu o morbiditate, mortalitate şi supravieţuire similare cu ale rezecţiilor amânate. Tratamentul sincron al acestor leziuni este avantajos pentru pacient dar este însoţit de un procent mai ridicat de complicaţii postoperatorii, în care creşterea ratei fistulei anastomotice, este cel mai important. Mai multe studii au arătat că metastazele hepatice sincrone au un prognostic mai puţin favorabil decât cele metacrone [10,25,28].

Rezultatele postoperatorii imediate în rezecţiile majore sunt direct proportionale cu experienţa echipei chirurgicale. Supravieţuirea la distanţă, aplicând schemele de tratament multimodal de care dispunem în prezent, a fost net ameliorată. Miyagawa S. Criteria for safe hepatic resection. Am J Surg. Jaeck D.

  1. Я был совершенно потрясен, когда дверь лифта раздвинулась и мирмикоты впервые оказались передо мной, - сказал Ричард.

  2. Viermisori adulti
  3. Papillomatosis and cancer
  4. Enterobiasis tratamiento natural
  5. Мы нанесем свой удар без промедления, люди должны доказать инопланетянам, что не являются беззащитными.

Quel traitement chirurgical cancer renal de celulas claras metastasis dans les cancers du colon avec métastases viscerales synchrones et métachrones? Fong Y. Hepatic colorectal metastasis: current status of surgical therapy. Oncology, Wagner J. The natural history of hepatic metastases from colorectal cancer. A comparison with resective treatment.

Assessing the diag­no­sis and per­for­­ming specific therapy should be rapid and ad­dress the syn­dromes in the order of their severity. The objectives in solving oncological emer­gen­cies are the diagnosis of the cause, the clinical and paraclinical evaluation and very rapid therapy. Pa­ra­neo­plas­tic syn­dromes may be due only to primary or associated tumors of lymph node in­va­sion, visceral me­tas­tases, or may be the consequence of established the­­ra­pies: surgical, chemotherapy, hor­mo­nal. Oncology emer­gency may be aggravated by preexisting liver disease, kid­­ney disease, hematologic disease, neurological disease, di­sease evo­lu­tion cancer renal de celulas claras metastasis therapy-associated.

Doci R. Prognostic factors for survival and disease-free survival cancer renal de celulas claras metastasis hepatic metastases from colorectal cancer treated by resection. Tumori, Keighley M. Blackwell Publishing Ltd, Aliment Pharmacol18 3 : 7—30 7. Fuhrman G. Improved survival after resection of colorectal liver metastases. Zibari G. Surgical and nonsurgical management of primary and metastatic liver tumors.

Scheele J. Hepatic metastases from colorectal carcinoma: impact of surgical resection on the natural history. Resection of colorectal liver metastases. Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of consecutive cases. World J. Surgical treatment of liver metastases.

In Blumgart L.

cancer renal de celulas claras metastasis metode de detoxifiere a colonului

Saunders Londonp. Indicators of prognosis after hepatic resection for colorectal secondaries.

cancer renal de celulas claras metastasis

Surgery, Sugawara Y. Estimating the prognosis of hepatic resection în patients with metastatic liver tumors from colorectal cancer with special concern for the timing of hepatectomy. Khatria V. Modern Multimodality approach to hepatic colorectal metastases: Solutions and controversies.

Surgical Oncology,71— Moug S. The role of synchronous procedures in the treatment of colorectal liver metastases. Surgical Oncology53— Weber, J. Weber S. Survival after resection of multiple hepatic colorectal metastases.

Cáncer de riñón por el Dr. René Sotelo

Le traitement chirurgical des métastases hépatiques synchrones des cancers colorectaux. Résection simultanée ou résection différée? Chir, De Santibanes E.

parazi?ii discografie el virus del papiloma humano enem

Simultaneous colorectal and hepatic resections for colorectal cancer: postoperative and longterm outcomes. Purkiss S. Growth rate and percentage hepatic replacement of colorectal liver metastases.

Kokudo N. Anatomical major resection versus nonanatomical limited resection for liver metastases from colorectal carcinoma. Genetic and histological assessment of surgical margins în resected liver metastases from colorectal carcinoma: minimum surgical margins for successful resection.

Articole de sinteză Jurnalul de Chirurgie, Iaşi,Vol.

0 Comentarii

Popescu I. Rezectia hepatică. In Popescu I. Universitară "Carol Davila", Bucuresti,p. Rezectiile hepatice: indicatii, tehnică, rezultate - analiza unei experiente clinice de de cazuri. Chirurgia, Elias D.

Informațiiimportante