Anthelmintic drugs pharmacology ppt

Cuvântul editorului. Medicamentul veterinary/veterinary drug merge înainte!

Din acest considerent apelăm la iubiții noștri cititori în a se implica activ în conceptul nostru și de a ne semnala toate aspectele legate de calitatea articolelor, interesul pentru abordarea unor anumite tematici etc. Spre surprinderea unora, cei care sunt interesați de revistă sunt întrun număr tot mai mare, fapt îmbucurător, încurajant și care ne obligă să ridicăm permanent ștacheta calității materialelor incluse în coloanele revistei.

Astfel, dorința noastră de a dezvolta un concept ia amploare și ne dă satisfacția muncii împlinite. Ce ne propunem?

Weekly Shaptahik - A National Weekly of Bangladesh :: autosuprem.ro::

Ce vom realiza? Rămâne de văzut, dar cu siguranță că de Revista Medicamentul veterinar se va auzi în continuare! Incercând să dăm o notă profesională, contemporană dar și estetică întreprinderii noastre, aducem mulțumirile noastre tuturor autorilor care s-au străduit prin lucrările trimise să respecte cerințele noastre editoriale, știut fiind faptul că, pentru a fi încadrată întro categorie valorică sau alta, o Colectivul redacțional al revistei este deschis la toate propunerile venite din partea cititorilor, alocând spații largi mai ales educației continue a specialiștilor implicați în fenomenul medicamentului veterinar, dar și unor articole incitante, originale, rodul muncii de cercetare a specialiștilor domeniului.

De asemenea revista pune la dispoziție spații de reclamă generoase fabricanților și furnizorilor de medicamente a. Anthelmintic drugs pharmacology ppt cursul acestui an revista va beneficia și de site-ul său propriu de web, existând astfel și posibilitatea consultării on line a numerelor revistei.

În încheiere, mulțumim domnului dr. Paul Stănescu care a înțeles că mesajul unei publicații puternice de specialitate întrun dysbiosis nature arid ca cel de la noi are nu doar rol informativ, ci și rol formator de noi specialiști în domeniul medicamentului veterinar românesc și al medicinei veterinare în general. Luându-ne angajamentul ridicării propriei noastre valori, urăm cititorilor noștri, colaboratorilor și întregii lumi medical - veterinare prosperitate și împlinirea propriilor deziderate!

Posts navigation

Abstracts Paper presents in a anthelmintic drugs pharmacology ppt way modern schemes on cow s oestrus synchronising Sincronizarea estrului cu PgF 2 α Prostaglandinele PGF 2 αsunt hormoni tisulari, sintetizați din acizii graşi polinesaturați.

Formarea PG-nelor în organism are loc la nivelul reticulului endoplasmatic din celulele endometriale, veziculo-seminale, pulmonare, etc.

Timpul de înjumătățire al prostaglandinelor este foarte scurt minute a celor naturale şi de aproximativ 60 minute a celor sintetice. Una din principalele acțiuni ale PGF 2 este luteoliza, proces care include atît secreția de progesteron, cât şi regresia corpului galben. Efectul luteolitic şi ocitocic constituie baza farmacodinamică a utilizării Anthelmintic drugs pharmacology ppt 2 alfa în biotehnica reproducției şi în egală măsură în terapia hormonală.

Therma eco bulgaria am fost acolo

În timpul ciclului estral normal, la vacile care nu sunt gestante, PGF 2 α, sunt eliberate de uter la zile după ce vaca a fost în călduri. Această eliberare a PGF 2 α are ca rol involuția liza corpului galben. Corpul galben este o formațiune prezentă pe ovar care produce progesteron şi împiedică revenirea estrului.

Eliberarea de PGF 2 α de către uter face ca vaca să intre în estru după 21 zile 1, 4. Formele comerciale de PGF 2 α Alfabedyl, Dinolytic, Enzaprost F, Estrumate, Flavoliz, Lutalyse, Oestrophan, Planate, Proliz, Prosolvin, Prostavet, Reprodine, etcfolosite, permit liza corpilor galbeni în mod simultan de la toate vacile, favorizează detecția căldurilor şi permit împerecherea într-o perioadă optimă.

Dezavantajul major al PgF 2 α este lipsa de eficiență asupra vacilor care nu au corpi galbeni. În această categorie intră vacile care au avut călduri cu zile înainte de administrare, junincile prepuberale şi vacile în anestru postpartum, altele decât cele care prezintă CL pe ovare.

Deşi există aceste limitări, folosirea PGF 2 α este cea mai simplă metodă de sincronizare a estrului la vaci. Există 4 categorii de vaci care pot fi cuprinse în acest program: a. Administrarea de prostaglandine în perioada puerperală are efecte terapeutice, eliminând infecțiile uterine slabe. În plus, prostaglandinele au efect benefic asupra vacilor cu ciclul estral scurt, determinând creşterea fertilității la următorul ciclu de călduri. Prostaglandinele administrate cu 2 săptămâni înainte de perioada voluntară de aşteptare zile postpartum vor determina creşterea procentului de animale care se află în etapa potrivită a ciclului estral pentru a răspunde cât mai bine la hpv on uvula treatment drugs pharmacology ppt administrare de prostaglandină Programele care au la bază prostaglandinele permit producătorilor să organizeze sistematic procedurile manageriale de reproducție într-o perioadă scurtă de tip pentru grupuri de vaci apte de 3 4 Vasile Ardelean reproducție.

În timp ce efectivele mari anthelmintic drugs pharmacology ppt mult de vaci pot avea zeci de vaci la care este anthelmintic drugs pharmacology ppt aplicarea acestor programe în fiecare săptămână, efectivele mici mai puțin de 60 vaci pot avea animale eligibile.

De aceea în cazul efectivelor mici vacile pot fi stimulate la intervale de săptămâni. Cheia oricărui tip de program este alegerea unei anumite zile din săptămână pentru administrarea prostaglandinelor care să lase timp pentru detecția căldurilor şi pentru însămânțare şi să fie injectate toate vacile eligibile în aceiaşi zi fără să se țină cont de câte săptămâni au trecut de la injecția precedentă. Administrarea injecțiilor la intervale de una sau trei săptămâni este mai avantajoasă decât administrarea la intervale de două săptămâni.

În cazul administrării injecțiilor la intervale de una sau trei săptămâni va exista întotdeauna un grup de animale,sincronizate" în călduri care va coincide cu revenirea estrului la animalele care nu au rămas gestante cu 3 săptămâni înainte.

Acest lucru va îmbunătăți şansele de detectare a estrului la animalele care repetă căldurile. Avantaje: O mai bună detectere a căldurilor.

Un mare avantaj al programelor care au la bază prostaglandinele este gruparea vacilor astfel încât să intre toate în călduri în acelaşi timp. Acest lucru determină o folosire mai eficientă a hpv virus and herpes pentru detectarea căldurilor.

Reducerea duratei repausului uterin. Cu cât este mai eficient producătorul de lapte în determinarea căldurilor cu atât este mai mare impactul asupra zilelor de service period. Programele care au la bază prostaglandinele au de asemenea un impact direct asupra acestei variabile. anthelmintic drugs pharmacology ppt

anthelmintic drugs pharmacology ppt paraziti u usima kod pasa

Dacă perioada dintre fătare şi împerechere este de 60 de zile, media zilelor până la primul service period va fi în jur de 70 de zile dacă toate vacile prezintă ciclu şi sunt detectate în timpul perioadei de 21 de zile. Într-un efectiv în care se aplică un program cu prostaglandine, animalele care răspund la program vor fi însămânțate după zile de la fiecare administrare.

Astfel, în medie, durata service period-ului este redusă la 7 zile pentru fiecare animal care răspunde la tratament 7. Posibila creştere a ratei anthelmintic drugs pharmacology ppt concepție.

Nokia N9 - aktuální cena telefonu

Majoritatea fermelor la care sunt aplicate astfel de programe se bucură de o creştere a ratei de concepție. Prostaglandinele nu au efect direct asupra fertilității, totuşi o mai bună detecție a căldurilor determină depistarea şi neînsămânțarea vacilor care nu prezintă călduri. Concentrarea asupra ciclului estral. Programele care au la bază prostaglandinele,forțează" producătorii de lapte să se concentreze asupra ciclului estral a tuturor vacilor dintr-un efectiv.

Toate vacile care nu prezintă ciclu estral vor fi diagnosticate ca având o problemă dacă nu manifestă estru şi nu sunt însămânțate în perioada zile postpartum. În acest caz este necesară intervenția medicului veterinar pentru a rezolva această problemă. La fel de important anthelmintic drugs pharmacology ppt href="http://autosuprem.ro/oxiurose-o-que-sao-749995.php">oxiurose o que sao şi faptul că vacile care au ciclul normal şi sunt sănătoase vor fi însămânțate mai repede.

Acestea sunt vacile care aduc profit Unii producători de lapte limitează numărul de animale însămânțate pe timpul lunilor călduroase de vară. Pe timp de toamnă şi de iarnă, vacile pot fi tratate cu prostaglandine în fiecare săptămână şi gradual se poate mări perioada de tratament la săptămâni pe măsură ce creşte rata vacilor gestante.

Anti amoebic Drugs : Classification & Mechanism Of Action

Primăvara programele care au la bază prostaglandinele pot fi folosite pentru a obține o rată mai mare de animale gestante. Pentru producătorii care practică o lactație sezonală, un astfel anthelmintic drugs pharmacology ppt program de sincronizare este necesar.

Nokia N9 - hry

Măsuri de siguranță Programele care au la bază prostaglandinele necesită o identificare exactă a vacilor şi ținerea unor evidențe de reproducție corecte. Producătorul trebuie să anthelmintic drugs pharmacology ppt sigur că vacile însămânțate anterior sau vacile gestante să nu fie tratate cu prostaglandie din greşală, deoarece vor avorta. Însămânțarea vacilor se bazează pe observarea duratei estrului. Deşi, protocolul de administrare a prostaglandinelor recomandă însămânțarea vacilor la 80 ore după injecție, aceasta nu determină o fertilitate optimă.

anthelmintic drugs pharmacology ppt

Însămânțarea la 80 de ore poate fi folositoare la vacile care sunt foarte greu de detectat în călduri, totuşi nu anthelmintic drugs pharmacology ppt 4 5 Vasile Ardelean folosită ca practică standard la toate vacile.

În plus, însămânțarea vacilor la 80 de ore fără observarea apariției estrului,închide uşa tuturor oportunităților de management al reproducției până ce vaca se reântoarce în călduri sau este diagnosticată gestantă. Dacă animalul nu a manifestat călduri aceasta ar putea duce la pierderi materiale. Deşi programele care au la bază prostaglandine permit producătorilor să concentreze detecția căldurilor pe o perioadă scurtă de timp, aceasta ar trebui făcută în fiecare zi pentru a detecta vacile cu ciclu natural şi cele care au fost însămânțate, dar sau reîntors în estru.

Cea mai obişnuită metoda de sincronizare cu PGF 2 α este injectarea tuturor animalelor şi împerecherea acelora care intră în călduri în următoarele zile. Vacile nedetectate în estru după prima injecție sunt reinjectate la zile mai târziu şi împerecherea în următoarele zile Schema 1.

Variante de sincronizare a estrului folosind două injecții cu PGF anthelmintic drugs pharmacology ppt la zile Vacile detectate în călduri trebuie împerecheate după ore.

Dacă forța de muncă nu este suficientă, detecția căldurilor şi împerecherea pot fi amânate până după cea de-a doua administrare de PGF 2 alfa. Eficiența poate fi mai redusă atunci când vacile sunt însămânțate numai după a doua injecție, deoarece unele vaci care răspund la prima injecție nu vor mai răspunde la a doua Chiar dacă se recomandă ca intervalul dintre administrări să fie de 11 zile, totuşi un interval de 14 zile este mai uşor de implementat.

Cea de-a doua administrare se face după 2 săptămâni de la prima şi toate activitățile injecții, detecția căldurilor, însămânțarea sau monta sunt făcute în aceiaşi zi a săptămânii, în fiecare săptămână. Acest lucru este important în special în programele de management a reproducției la vacile de lapte. De anthelmintic drugs pharmacology ppt, hpv cancer risk care răspund la prima injecție, dar nu sunt detectate în estru se vor afla în a zi a ciclului, dacă cea dea doua se face după 11 zile.

[চিকিৎসা] জিনজাইভাল রিসেশন : মাড়ি নিচে নেমে যাওয়া

Aceste vaci nu vor răspunde la PGF 2 alfa. Folosind un interval de 14 zile o vacă nedetectată în călduri după prima administrare se va afla în ziua a ciclului estral. Această diferență de trei zile îmbunătățeşte considerabil şansele ca vaca să răspundă la cea de-a doua injecție.

Detecția căldurilor intr-o perioadă de 6 zile plus PGF 2 alfa O alternativă ieftină este însămânțarea sau monta vacilor cu ciclul normal, depistate într-un interval de 6 zile şi apoi injectarea anthelmintic drugs pharmacology ppt care nu au manifestat călduri cu PGF 2 alfa şi însămânțarea lor după zile.

anthelmintic drugs pharmacology ppt hpv causes cervicitis

Deşi acest sistem permite reducerea cantității de hormoni folosiți, necesită mai multă forță de muncă. Nu se recomandă sincronizarea vacilor care nu prezintă ciclu estral normal.

875 Comments:

Avantaje: sunt simplu şi uşor de realizat, sunt mai ieftine decât alte programe de sincronizare. Dezavantaje: nu sunt eficiente în cazul animalelor cu ciclu estral scurt sau a celor aflate în anestru Inducerea şi sincronizarea estrului cu Gn-RH şi PGF 2 α Numeroase protocoale de sincronizare recomandă folosirea Gn-RH-ului în combinație cu PGF 2 α.

Hormon natural, Gn- RH mai este cunoscut şi sub denumirea de gonadorelină şi acționează asupra gonadelor prin intermediul hormonilor hipofizari FSH şi LH. Diferă doar modul în care este făcută detecția căldurilor şi însămânțarea.

  • Hpv high risk
  • Aceşti anticorpi aparţin familiei de anticorpi anti- filagrina, împreună cu anticorpii antikeratina şi anti factor perinuclear.

Pentru a înțelege cum acționează protocoalele de sincronizare bazate pe Gn- RH şi beneficiile aduse de acestea, este necesară cunoaşterea conceptului de valuri foliculare la vaci 16 Principiul inducerii şi sincronizarii estrului Fiecare folicul conține câte o ovocită, care va fi eliberată în oviduct în momentul ovulației.

Cercetările cu ajutorul ultrasunetelor au arătat că foliculii cresc în valuri pe parcursul ciclului estral. Fiecare val este caracterizat de o creştere rapidă a foliculilor, care anthelmintic drugs pharmacology ppt foarte numeroşi. Dintre aceştia numai unul va ajunge să fie mai mare decât ceilalți mm Acest folicul este numit folicul dominant deoarece are capacitatea de a restricționa creşterea celorlalți prin selecție şi dominanță.

După câteva zile de la atingerea dimensiunii maxime, acesta va regresa. Pe măsură ce acest lucru se întâmplă foliculul va pierde capacitatea de a restricționa creşterea celorlanți foliculi. Astfel, inițierea unui nou val folicular coincide cu regresia foliculului dominant. Din acest al doilea val folicular se va dezvolta un nou folicul dominant.

Informațiiimportante